Prof. Dr. De Vogelaere Kristel
Chirurg - Chirurgienne - Surgeon
RIZIV: 1-08471-72-140
Abdominale en obesitas chirurgie
Chirurgie abdominale et de l’obésité
Abdominal and obesity surgery
NL - Nederlands
FR - Français
EN - English
 

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN PRIVACYVERKLARING

 

Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring aandachtig te lezen. Deze zijn belangrijk indien u gebruik maakt van onze website.

 

Alle pagina's op deze website vallen onder de verantwoordelijkheid van Prof Dr. De Vogelaere Kristel, Langestraat 100, 1730 Kobbegem-Asse, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0548.983.178 (hierna: "de Doktersvennootschap").

 

De Doktersvennootschap kan gecontacteerd worden via:
   -   Telefoon: 0032473881886;
   -   E-mail: info@kristeldevogelaere.be;
   -   Post: Langestraat 100, 1730 Kobbegem-Asse.

 

Deze Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring zijn van toepassing op alle pagina's van deze website, inclusief de pagina's die kunnen worden bezocht nadat werd ingelogd door middel van een login.

 

Door deze website te bezoeken en te gebruiken verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

Iedere afbeelding, tekening, foto, logo, tekst, video, databank of ieder product, proces of programma dat op deze website voorkomt is of waarnaar wordt verwezen op deze website, is of kan beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten die berusten bij de Dokterspraktijk of een derde partij. Het bezoeken of gebruiken van deze website creëert geen gebruiksrecht op deze intellectuele eigendomsrechten.

 

Het is niet toegelaten om de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, gebruiken of beschikbaar te maken tenzij u een schriftelijke toestemming heeft ontvangen van de Dokterspraktijk. Dergelijke toestemming kan aangevraagd worden door contact op te nemen met de Dokterspraktijk.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

De informatie die beschikbaar wordt gesteld op de website of de informatie op websites van derden waarnaar verwezen wordt (de "Informatie") maakt in geen geval een medisch advies uit. De Informatie wordt louter ter informatieve titel meegedeeld. De Dokterspraktijk garandeert niet dat de Informatie op de website juist, volledig of up-to-date is.

 

Indien u persoonlijk medisch advies wenst, gelieve ons te contacteren om een afspraak te maken.

 

Indien u de Informatie op de website raadpleegt en/of gebruikt en daardoor schade ondervindt, zal de Dokterspraktijk daar in geen enkel geval voor aansprakelijk kunnen worden gesteld. Indien u de Informatie op de website gebruikt, doet u dat geheel vrijwillig en op eigen risico. Het niet beschikbaar zijn van de website en/of de Informatie kan de aansprakelijkheid van de Dokterspraktijk niet met zich meebrengen.

Adres - Adresse - Address
Langestraat                100
BE- 1730 Kobbegem-Asse
Nabij Brussel -   EU
info@kristeldevogelaere.be
Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring
Copyright © kristeldevogelaere.be 2014-2023

Consultatie - Consultation
Enkel op afspraak
Uniquement sur rendez-vous
By appointment only
GSM / cell phone : +32 473/881.886