Prof. Dr. De Vogelaere Kristel
Chirurg - Chirurgienne - Surgeon
RIZIV: 1-08471-72-140
Abdominale en obesitas chirurgie
Chirurgie abdominale et de l’obésité
Abdominal and obesity surgery
NL - Nederlands
FR - Français
EN - English
 

Overgewicht of zwaarlijvigheid wordt de ziekte van de 21e eeuw genoemd. Zwaarlijvigheid ontstaat door een onevenwicht tussen de hoeveelheid calorieën die je inneemt en het aantal calorieën dat je verbruikt. 50% van de Belgische bevolking heeft overgewicht, 20% is obees tegen 2030. BMI (Body mass index, lichaamsgewicht in kg gedeeld door lichaamslengte in meters in kwadraat) wordt gebruikt om een maat aan de zwaarlijvigheid te geven.

 

Een normaal gewicht betekent dat de BMI tussen 18.5 en 25 kg/m2 ligt, overgewicht betekent een BMI tussen 25en 30 kg/m2 en bij morbide obesitas is BMI > 35 kg/m2. Overgewicht en obesitas kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid omdat er bijkomende gezondheidsproblemen kunnen optreden (zoals suikerziekte, hoge bloeddruk, verhoogde cholesterol-waarden, …) en moeten dus behandeld worden. Indien een conservatieve behandeling (dieët en verhoogde lichaamsbeweging) faalt, wordt onder bepaalde voorwaarden, gebruik gemaakt van een vermagerings- (of bariatrische) ingreep (maagring, maagverkleining, bypass ingreep, mini bypass, …).”

Adres - Adresse - Address
Langestraat                100
BE- 1730 Kobbegem-Asse
Nabij Brussel -   EU
info@mymedicalcare.be
Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring
Copyright © kristeldevogelaere.be 2014-2024

Consultatie - Consultation
Enkel op afspraak
Uniquement sur rendez-vous
By appointment only
GSM / cell phone : +32 473/881.886